בחירה בעורך דין גירושין

תפקידו של עורך דין גירושין בחיפה – הקרוי לעתים גם עורך דין לענייני משפחה או עורך דין לדיני משפחה, הינו לבנות אסטרטגיית גירושין נכונה, אשר תאפשר לבן הזוג הרלוונטי, להגיע להסדר הטוב ביותר בנסיבות הקיימות, בהתחשב בכל המעורבים בהליך גירושים – לרבות הילדים וצמצום הפגיעה בהם, ובהתחשב בכל ההיבטים הנוגעים להליך הגירושין, כגון חלוקת רכוש, מזונות (דמי מזונות ילדים וכן מזונות אישה), משמורת על הילדים או הסדרי ראיה וכו'.

עורך דין גירושין (עוד גירושין) צריך לשלוט היטב ולהכיר בצורה משביעת רצון את סדרי הדין הנוגעים להליכי גירושין, הפרוצדורות, הפסיקה העדכנית והחקיקה, וכן להכיר את היתרונות הטקטיים הקשורים בכל מהלך ומהלך במסגרת הליך גירושין.

אין חולק כי תחום הגירושין הינו תחום מורכב למדי, במיוחד במבנה המשפטי הקיים בישראל, המקנה סמכות מקבילה בענייני נישואין וגירושין של בני זוג לשתי ערכאות (ערכאה דתית וערכאה אזרחית). מעבר למבנה המשפטי המיוחד המאפיין את המצב בישראל, הרי שנושאים הקשורים בגירושין הינם נושאים כבדי משקל, שההכרעה בהם עשויה להשפיע על חייו של אדם באופן מקיף – החל מהקשר עם הילדים וכלה במשמעויות כספיות ורכושיות שיש להליך פירוד. מכאן החשיבות הרבה שיש לייחד לנושא שעניינו בחירת עורך דין גירושין / עו"ד גירושין, אולי אף יותר מתחומים אחרים בהם נדרש סיועו של עורך דין.

וכאן חשוב להבהיר – בניית אסטרטגיית גירושין נכונה על ידי עורך דין גירושין יכולה להכריע את הכף בנושאים הרי גורל. כך למשל, להחלטה אם לפנות לבית דין רבני או דווקא לבית משפט אזרחי (במקרים מסויימים, למרות ההנחה הרווחת בקרב רבים בציבור, ייתכנו יתרונות טקטיים שאישה יכולה להשיג דווקא בפניה לערכאה דתית) או להחלטה על כריכת נושא זה או אחר במסגרת תביעת גירושין, עשויות להיות משמעויות אישיות וכלכליות מרחיקות לכת.

בשונה מנושאים פשוטים יחסית, בהם ניתן להסתייע בעזרתו של עורך דין שאינו בעל מומחיות ספציפית, נראה כי לא כך הוא הדבר לגבי גירושין (וכן לגבי משא ומתן על חלוקת רכוש, מזונות אישה, דמי מזונות ילדים, משמורת ילדים, הסדרי ראיה וכו'). נסיון ייחודי בתחום דיני המשפחה והליכי גירושין, כמו גם נסיון בהגעה להסדרים כדוגמת הסכם ממון או הסכם גירושין או ייעוץ למגושר בעת הליך גישור, עשויים לאפשר למומחה, עורך דין גירושין / עו"ד גירושין, להבין היטב את המצב לאשורו, לקרוא את מהלכיו של הצד השני, להיערך להם מבעוד מועד ולהציג דרכי פעולה מתאימות למצבים המשתנים בהתאם לנסיבות, השונות מזוג לזוג. כמו כן, נסיונו של עורך דין גירושין יכול לאפשר הצגת פתרונות יצירתיים בהתדיינות ובמשאים ומתנים עם בן הזוג או בת הזוג שכנגד, וזאת אף כאשר אין מדובר בבני זוג נשואים כגון ידועים בציבור.

כך, עורך דין גירושים שהינו בעל נסיון ומכיר מצבים והסדרים מורכבים לעת פירוד יכול להציג לצדדים את הפתרונות ההוגנים והנכונים, בראיה משפחתית ולאו דווקא בראיה צרה של בן זוג אחד, אשר יש בה לעתים כדי לפגוע ביתר המעורבים, ובהם גם הילדים.